Giải bài 56 57 trang 31 sgk toán 6 tập 2

Giải bài 56 57 trang 31 sgk toán 6 tập 2

Thứ ba , 06/03/2018, 11:05 GMT+7
     

Bài 55. Điền số thích hợp vào ô trống. Chú ý rút gọn kết quả (nếu có thể)

GIẢI

•    Học sinh tự làm.

•    Đáp số đã ghi trong bảng.

Bài 56. Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau :

GIẢI

Bài 57. Trong các câu sau đây, hãy chọn một câu đúng. Muốn cộng hai phân số và  ta làm như sau:

a)  Cộng tử với tử, cộng mẫu với mẫu.

b)  Nhân mẫu của phân số  với 5, nhân mẫu của phân số  với 4 rồi cộng hai tử lại.

c)  Nhân cả tử lẫn mẫu của phân số  với 5, nhân cả tử lẫn mẫu của phân số  với 4 rồi cộng hai tử mới lại, giữ nguyên mẫu chung.

d)  Nhân cả tử lẫn mẫu của phân số  với 5, nhân cả tử lẫn mẫu của phân số  với 4 rồi cộng tử với tử, mẫu với mẫu. ,

GIẢI

Câu c đúng.


xsmn