Giải bài 53 54 54 trang 30 sgk toán 6 tập 2 - Luyện tập

Giải bài 53 54 54 trang 30 sgk toán 6 tập 2 - Luyện tập

Thứ ba , 06/03/2018, 10:57 GMT+7
     

Bài 53. "Xây tường"

Em hãy "xây bức tường" ở hình 9 này bằng cách điền các phân số thích hợp vào các "viên gạch" theo qui tắc a = b + c (hình 10)

GIẢI

•   Trong hình 9, bức tường có 15 viên gạch, để tiện việc trình bày bài giải, ta đánh số thứ tự từ 1 đến 15, có 9 viên gạch cần điền số thích hợp.

•   Viên gạch ta viết tắt “VG” và viên gạch số 10 ta viết tắt VG(10) chẳng hạn.

•   Áp dụng qui tắc a = b + c (hình 10), ta có :

1 * VG(10) = VG(14) + VG(15)

               

2 * VG(9) = VG(13) + VG(14)

hay  = VG(13) + 

3 * VG(4) = VG(7) + VG(8)

Hay  = VG (7) + 

4  * VG(7) = VG{11) + VG(12)

Hay  = VG (11) + 

5  * VG(5) = VG(8) + VG(9)

6  * VGK6) = VG{9) + VG(10)  

 

7  * VG(2) = VG(4) + VG(5)   

     

8  * VG(3) = VGK5) + VG(6) = 0 + 0 =      

9  * VG(1) = VG{2) + VG(3)


Ta có kết quả như sau :

Bài  54. Trong vở bài tập của bạn An có bài làm sau:

Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai (nếu có).

a)    Sai. Tính đúng là :                                b) Đúng

c)    Đúng                                                      d) Sai. Tính đúng là :

                                                                                     


xsmn