Bài 61: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Bài 61: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Thứ hai , 19/12/2016, 17:54 GMT+7
     

TOÁN LỚP 3 BÀI 61 GIẢI BÀI TẬP

NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK VÀ VỞ THỰC HÀNH

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Câu 1. Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng?”:

- Tính: 103 x 2 = 206.      215 x 3 = 645.     532 x 4 = 2128.

 

Câu 2. Thực hiện các phép tính:

a) Tính: 1034 x 2.

b) Tính: 2125 x 3

c) Đặt tính rồi tính:

 

 

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1.

a) Tính

 

b) Đặt tính rồi tính

 

Câu 2. Giải bài toán:

Lát nền một căn phòng hết 1250 viên gạch. Hỏi lát nền 3 căn phòng như thế hết bao nhiêu viên gạch?

Bài giải

Lát nền 3 căn phòng như thế hết số viên gạch là:

1250 X 3 = 3750 (viên).

                 Đáp số: 3750 viên.

 

Câu 3.

a) Tính nhẩm:

2000 x 3 = 6000.     4000 x 2 = 8000.      3000 x 3 = 9000.

b) Viết thành phép nhân và ghi kết quả (theo mẫu):

Mẩu:

1324 + 1324 + 1324 = 1324 X 3.

                                  = 3972

-3142 + 3142 = 3142 x 2.

                      = 6284

- 2327 + 2327 + 2327 = 2327 X 3.

                                   = 6981.

- 2009 + 2009 + 2009 + 2009 = 2009 x 4.

                                                = 8036

 

Câu 4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

 Số đã cho

 113

 1050

 1107

 Thêm 6 đơn vị

 119

 1056

 1113

 Gấp 6 lần

 678

 6300

 6642

 

Câu 5. Tính giá trị biểu thức:

a) 5 x (1237 - 816) = 5 x 421.

                              = 2105.

b) 4643 + 258 X 2 = 4643 + 516.

                              = 5159.

 

C. HOẠT ĐỌNG ỨNG DỤNG

Câu 1. Giải bài toán:

Có 2 thùng, mỗi thùng chứa 1025 l dầu. Người ta lấy ra 1350 l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

Cả hai thùng có số lít dầu là:

1025 x 2 = 2050 (l).

Sau khi lấy ra, cả hai thùng còn lại số lít dầu là:

2050- 1350 = 700 (l).

                 Đáp số: 700 l.

Câu 2. Đố em: Trong vụ mùa, ông Huân thu hoạch được 830kg táo. ông Hải thu hoạch được gấp 3 lần ông Huân. Hỏi ông Hải thu hoạch được nhiều hơn ông Huân bao nhiêu ki-lô-gam táo?

Trả lời: Ông Hải thu hoạch được nhiều hơn ông Huân 1660kg táo.

Giải thích: ông Hải thu hoạch được số táo là: 830 x 3 = 2490 (kg).

- Ông Hải thu được nhiều hơn ông Huân là: 2490 - 830 = 1660 (kg).

toan lop 3 bai 61

xsmn